OSD: Overkoepelende StudentenDienst VUB

Meer info

Dit platform werd voor het eerst ontwikkeld door Scientia Est Potentia (SEP) in 2008. Sinds 2017 staat de Overkoepelende Studentendienst vzw (OSD vzw) in voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het platform. Meer info kan je vinden op osdvub.be.